Než zavoláte servis

Ujistěte se, že máte:
- plynový spotřebič ve funkční zásuvce (230V a není v rozdvojce!)
- tlak vody v topném systému více jak 1 bar
- funkční přívod plynu ke spotřebiči (HUP, regulátor tlaku, plynoměr, uzávěry před spotřebičem)
- funkční baterky v prostorovém termostatu
- otevřené uzávěry do topného okruhu, plynu, SV a TUV
- necirkuluje topná voda (Je čisté topné sítko? Točí se čerpadlo? Jsou otevřené ventily na
radiátorech? Jsou otevřevé ventily pod kotlem?)